Share this content on Facebook!

KARIN AĞRISI, ŞİŞKİNLİK, UZUN SÜRELİ İSHAL VE/VEYA KABIZLIK = İRRİTABIL BARSAK SENDROMU NEDİR ?

İrritabıl barsak sendromu sık görülen kronik ( uzun süre devam eden ) bir hastalıktır. Görülme sıklığı erişkin insanlarda %15-20’lere kadar çıkar.İrritabıl barsak hastalığı, barsak hastalıkları içinde doktora en sık müracaat edilen rahatsızlıkların başında gelir. Hastalık nevroz kolon, müköz kolit, spastik kolit gibi isimlerle anılmaktadır. Ancak ülseratif kolit ve crohn hastalığı gibi inflamatuvar barsak hastalıkları adı altında toplanan bir grup hastalıkta vardır ki bu rahastsızlıkla karıştırılmamalıdır. İrritabıl barsak sendromu karın ağrısı, dolgunluk ve şişkinlik hissi, anormal barsak hareketleri ( zaman zaman kabiz ve ishal ) gibi belirtilerin birlikte görüldüğü bir tablodur. Karın ağrısı ve şişkinlik hissi, dışkılamadan sonra geçer. Gerçek anlamda bir hastalık değildir. Bu hastalığın organik veya biyolojik herhangi bir nedeni yoktur. Hayatı tetdit etmez ama kişinin yaşam kalitesini bozabilir. Eğer hastalarda bu semptomlar dışında kanama, kansızlık, kilo kaybı, ateş ve gittikçe artan kabızlık, ishal gibi şikayetler hiçbir zaman irritabıl barsak sendromu ile izah edilmemeli mutlaka bir doktora başvurarak gereken tetkik ve muayene yöntemleri doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda yapılmalıdır. Çünkü bu semptomlar altta yatan başka bir hastalığın sebebi olabilir. İRRİTABIL BARSAK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR? İrritabıl barsak sendormu olan hastalar ishal veya kabızlık bazende her ikisinin birlikte olduğu ( zaman zaman ishal zaman zaman kabızlık atakları ) belirtiler yaşarlar. Buna ek olarak sıklıkla karının sol alt tarafında olan künt veya kramp tarzında ağrılar, acil dışkılama ihtiyacı, aşırı gaz çıkarma, dolgunluk ve şişkinlik hissi, geğirme, midede yanma gibi şikayetlere sebep olabilir. Mukuslu dışkılamada irritabıl barsak sendromunun bir belirtisi olabilir. İrritabıl barsak sendromunda hiçbir zaman kanlı dışkılama beklenmez. Rahatsızlık genelde genç yaşlarda ortaya çıkar Nadiren 50 yaş üzerinde görülür. 50 yaş üzerinde bu semptomlar erken başlangıçlı bir hastalığın habercisi olabileceği için iyice araştırılmadan bu tanı konulmamalı ve şüpheci olunması gereklidir. TANISI KRİTERLERİ NELERDİR ? İrritabıl barsak sendromunun tanı kriterleri uluslar arası bir toplantıda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; ROMA II KRİTERLERİ: Son bir yıl içerisinde en az 12 hafta (üç ay) süre ile (aralıklı veya sürekli)karın ağrısı veya rahatsızlık hissi ile birlikte aşağıdaki üç kriterin en az ikisinin varlığı durumunda İBS düşünülmelidir: • Abdominal ağrı veya rahatsızlık hissinin dışkılama ile birlikte azalması veya kaybolması • Dışkılama sayısında değişim • Dışkı kıvam ve görünümünde değişim Daha sonra bu kriterler günümüze yeniden revize edilmiştir. Roma II kriterlerinden farkı; • Hasta son üç ayda her ayın en az 3 günü karın ağrısı abdominal rahatsızlık hissi ile birlikte aşağıdakilerden en az 2 özelliğin varlığı; • Ağrıların dışkılama ile geçmesi • Ağrıların başlamasının dışkılama sıklığında değişikliklerle birlikteliği • Ağrıların başlamasının dışkı şeklinde veya görünümünde değişikliklerle birlikteliği Bu bulguların yanında irritabıl barsak sendromunu destekleyen diğer bulgular; • Dışkılama sayısındaki değişiklik (günde 3’den fazla veya haftada 3’den az dışkılama) • Dışkı şeklindeki fazlalık ( parça parça sert veya yumuşak sulu dışkılama ) • Dışkı işlevinde bozulma ( aşırı ıkınma, ve/veya dışkılamam ihtiyacı, ve/veya tam boşalamama hissi) • Dışkılama sırasında mukuslu akıntı olması • Karında gerginlik, şişkinlik hissi İRRİTABIL NE DEMEK ? Barsağın iç yüzünü kaplayan örtü ( mukoza) tabakasındaki sinir uçlarının aşırı hassas olması sonucu, bu sinirlerin kontrol ettiği barsak kas tabakası da çok aktiftir.. Bu durumda barsak içindeki sindirilmiş gıda barsak içinden geçerken normalde olmamamsı gereken şekilde aşırı uyarılar oluşturur. Bağırsaklarda aşırı kasılma sonucu hareketsizlik ve kabızlık ortaya çıkabildiği gibi, bağırsak hareketlerinin artması ile ishal gelişmesine neden olabilir. Her iki durumda da kramp tarzında karın ağrısı oluşur. SİNİR SİTEMİ VE BAĞIRSAKLAR : Sinir sistemi kişinin ne yaptığını ve ne hissettiğini kontrol eder. Bu sistem santral sisnir sitemi ( beyin ve omurilik ) ve periferik sinir sistemi bazı özellieşmiş alt sistemlerden oluşur. Bunlardan biri otonom sinir sistemidir. Kişinin kontrolu altında değildir. İstem dışı hareket ve fonksiyonlardan sorumludur. Örneğin kalbimizin çalışma düzeni, bagırsakalarımızın hareketleri gibi tüm organlarımız bu sistem tarafından kontrol edilir. Otomatik olarak fonksiyonları ayarlar. Bağırsak sinir sitemi otonom sinir sisteminin bir parçası olarak, bağırsak fonksiyonlarını düzenler. Tüm bu sinir sistemleri santral sinir sisteminden bağımsız olarak bir çok fonksiyonu yapabilir. BAĞIRSAK BEYİN BAĞLANTISI : Bağırsaklar ve beyin insan embriyosunun aynı kesiminden meydana gelir. Bu nedenle bağırsakların çok zengin sinir ağı vardır ve beyin ile çok kompleks ilişki halindedir. Bu yakın ilişkiye karşın bağırsağın hareketlerini kontrol eden sinirlerin tamamı beyin kontrolü altında değildir. Beyinle vücudumuz arasındaki ilişki bir çok örnekle net bir şekilde ortaya konulabilir. Anksiyeteye neden olan bir durum ile karşı karşıya kalındığında ( sınav, yarışma, iş stresi ) bir çok kişide emosyonel (ruhsal ) ve fiziksel bir cevap meydana gelir. Böyle bir anda emosyonel olarak korku, anksiyete, stres ve süphe hissedilebilir. Fiziksel olarak ise kas gerginliği terleme, çarpıntı, nefes darlığı veya karın ağrıları gelişebilir. Her bireyde, meydana gelen emosyonel ve fiziksel cevap farklıdır. Bu tamamen kişinin o anda aklından ve vücudunda olanların farkına varma derecesi ile ilgilidir. Bazı bireylerde hedef organ bağırsaklardır. Bağırsaklar gıdaların sindirilme ve artıkların dışarı atılması işlevini beyinden bağımsız olarak otonom sinirlerin kontrolünde yaparlar. Fakat stres sırasında beyinin gönderdiği karmaşık uyarılar, kendi kendine düzenli çalışan bağırsak sinir sistemini de etkiler. Bunun sonucunda irritabıl bağırsak sendromunda gözlenen olaylar istemsiz olarak gelişir. Örneğin bazı kişiler heyecanlı sıkıntılı anlarda ishal olur. Stresli durumlarda santral sinir sistemi ve diğer sinir sistemleri arasındaki yakın ilişki nedeni ile gerek direkt uyarı gerekse salgılanan hormonlar aracılığı ile bağırsak hareketleri hızlanır. Bu da karın ağrısı ve ishale neden olur. Stresli ortam geçince her şey eski haline geri döner. ŞİŞKİNLİK VE GAZ NASIL OLUŞUR ? Aşırı duyarlı olan sinirler ve tam olarak anlaşılamayan mekanizmalar refleks yol ile bağırsağın kas tabakasında gevşemeye neden olur. Bunun sonucu bağırsak içinde birikenler gevşek karın duvarı olanlarda ( özellikle bayan hastalar ) gerginlik ve ağrıya neden olur. Yapılan çalışmalar irritabıl barsak sendromu olan hastaların,normal bireylere göre aşırı gaz üretmediklerini göstermiştir. İrritabıl barsak sendromlu hastaların normal bireylere göre daha duyarlı oldukalrı için aynı miktardaki gazdan normal bireylere göre daha fazla rahatsızlık hissi duydukları belirlenmiştir. İRRİTABIL BAĞIRSAK SENDROMUNUN NEDENLERİ : Hastalığın altındayatan neden, bağırsak kaslarının kasılma fonksiyonunda oluşan bir anormalliktir. Bağırsağın dış katını oluşturan bu kaslar istemsiz olarak çalışarak bağırsağın içinde yiteceklerin ürünleri geldiği zaman bunları aşağıya doğru hareketlendirir. İrritabıl bağırsak sendromu kasların bu fonksiyonunda olan bozukluğu tanımlar. Kaslar mikroskop altında veya gözle bakıldığında normal görünmelerine rağmen normalden daha güçlü yada zayıf hızlı yada yavaş kasılarak normal fonksiyonlarını yerine getiremezler. Yemek emosyonel ( ruhsal durum ), stres, iş yoğunluğu, seyahat, …vb bireyden bireye değişen oranlarda görülen bu fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Fiziksel obstrüksiyon ( tıkanıklık) olmamasına rağmen hastalarda kramplar ve fonksiyonel ( işlevsel ) tıkanıklık görülebilir. Gerçekt anatomik bir darlık yoktur. Belirti ve bulguların benzemesine karşın bu hastalığın mikroplarla oluşan enfeksiyöz hastalık olmadığı gibi bazı bireylerde görülen süt toleransı ( laktoz intoleransı ) karşılaştırılmaması gerekir. İRRİTABIL BARSAK SENDROMUNDA STRESİN ROLÜ VAR MI ? Uzun süreli bir hastalık olmasına karşın herhangi bir komplikasyona neden olmaz. İşlevsel bir hastalıktır. İrritabıl bağırsak sendromu kansere, kanamaya, inflamtuvar barğırsak sendromu dediğimiz bir grup hastalığa neden olmaz. İrritabıl bağırsak hastalığı olan kişiler, toplumdaki diğer kişilerle aynı oranda kanser, kolit hastalığına yakalanma olasılığına sahiptir. Hastalık uzun süren seyri nedeniyle divertiküler hastalığa eşlik edebilir ama nedeni değildir. İRRİTABIL BARSAK SENDROMU ÖMÜR BOYU SÜRER Mİ ? Muhtemelen hayır. Çok az bireyde devamlılık gösterebilir. Yaşam içindeki stres faktörleri çok önemlidir. Stresin önemli bir faktör olduğu hastalarda yaşam şekli, iş ve aile ilişkilerindeki düzenlemeler ile hastalık tamamen düzelebilir. Fakat çoğu vakada stres, hastalığın gelişiminde önemli bir faktör olmayabilir. İRRİTABIL BAĞIRSAK SENDROMU VE GÜNLÜK YAŞAM : İrritabıl bağırsak hastalığı ile beraber yaşam zordur. Beklenmedik zamanda ortaya çıkan karın ağrıları sık sık dışkılama, kötü kokulu ishal veya kabızlık günlük yaşamı etkiler. Dışkılama hareketlerinde kontrol olmayışı, değişmiş vücut yapısı, azalmış fiziksel aktivite, diyetteki kısıtlamalar hepsi iş ve sosyal ( eğlence ve cinsel aktiviteler dahil ) yaşamı etkiler. Tüm bunlar yorgunluk, depresyon, isteksizlik ve uyku bozukluğuna neden olur. Bunları engellemek aşırı tüketilen kahve, sigara, düzensiz gıda tüketimi , alkol zaten hassas olan bağırsağı daha da olumsuz etkiler ve şikayetler artar. İRRİTABIL BARSAK SENDROMUNUN MENSTRÜEL KANAMA İLE İLİŞKİSİ VAR MI ? Bağırsak kanalı, kadınlardaki hormon düzeylerindeki değişikliklere duyarlıdır. Bu nedenle menstrüel siklus ( adet kanaması ) süresince değişen hormon düzeyleri ile beraber şikayetlerde de değişiklikler olabilir. Ağrılı menstrüel kanamaya ek olarak irritabıl barsak sendromu bazı hastalarda cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Bu kişiler cinsel ilişkiden de kaçınırlar. Bazen bu sorunların jinekolojik mi yoksa bağırsak kökenli mi olduğu net ayırt edilemeyebilir. İRRİTABIL BARĞIRSAK SENDROMU KOLİT HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİ VAR MI ? Bazı doktorlar irritabıl barğırsak sendromu yerine kolit hastalığı deyimini yanlışlıkla kullanırlar. Bu durum akıl karıştırıcı olabilir. Kolit kalın bağırsağın iç yüzünü örten tabakanın iltihabı durumlarında kullanılan bir terimdir. Sıklıkla mikroorganizmalar ( infeksiyonlar ) bu duruma neden olmakla birlikte buna ek olarakta iltihabi bağırsak hastalıkları olan ülseratif kolit ve crohn hastalığında da kalın bağırsak tutulumuna kolit denebilir. İrritabıl barsak sendromunda ise iltihabi bir durum yoktur. Bu nedenle kolit denilmesi yanlıştır. TEŞHİS NASIL KONULUR ? Aslında iyi alınmış bir hikaye ve sizi dinleyen ve sorgulayan bir doktor ve muayene ile tanı konulması kolay bir hastalık olmakla birlikte gerek tedavisi gerekte bu şikayetleri yapabilecek nedenlerin dışlanması ve hastalığın tedavisinin yönetilmesi oldukça zor bir hastalıktır. Teşhis için yapılacak tüm tetkikler aslında bu hastalığı diğer organik kökenli hastalıklardan ayırt etmek için kullanılır. Şikayetlerin başka bir nedenden ( kanser, divertikülit, bağırsakların inflamasyonu gibi ) kaynaklanmadığını göstermek için yani altta yatan herhangi bir organik bozukluk olup olmadığını ispat için bir dizi tetkik yapılması gerekir. Bunlar sigmoidoskopi, kolonoskopi, kolon grafisi ve gaitada gizli kan, parazit araştırılması, solunum testleri ve birkaç kan testlerini içerir. Bu na ek olarak doktorunuz gerekli gördüğünde ruhsal bir rahatsızlığınızın olup olmadığı veya herhangi bir tetkiklerde ek bir problem çıktığında gerekli bölüm doktorlarına sizi yönlendirecektir. Yapılan en büyük yanlış iletişim problemlerinden ötürü hastaların doktorları tetkikleri luzumsuz yere istediklerini sanmalarından kayanaklanan olumsuz düşüncelerdir. Bu bağlamda bu tetkiklerin hepsi normal çıkmış ne gerek vardı bunlara gibi yorumlarla hastaların doktor doktor dolaşmaları ve şikayetlerinin hiçbir şekilde geçmemesi gibi sıkıntılar yaşanmaktadır. Şunu unutmayın ki tetkiklerde her şeyin normal olması doktorları bu tanının kesinleştirmesine neden olur. Kronik ve yönetimi zor bir hastalık olduğu için eğer doktorunuz ile aranızda güven probleminiz yok ise sürekli aynı doktora kontrollere belirtilen sıklıklarda gitmeniz hastalığınızın tanısı ve tedavisi açısındansizin için en iyisi olacaktır. İRRİTABIL BAĞIRSAK SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR ? Hastalar öncelikli olarak şunu akıldan hiç çıkarmamalıdır; bu hastalık için sebep olan herhangi bir bozukluk olmadığı, tanı eğer kesin ise kötü huylu bir hastalık olmadığı, bu hastalığın kendi vücudunuzun strese karşı verdiği bir tepki olduğu ve vücudunuzun diğer normal insanlara göre gaz ve bazı besinlere daha hassas olduğudur. HASTALIK HAKKINDA BİLGİ EDİNİN Hastalığın hayatı tehtid eden önemli bir problem olmadığının anlaşılması, huzursuzluk ve stresi azaltarak genellikle problemi çözer. Doktorunuzla hastalığınız hakkında uzun uzun bilgi edinin, kanser gibi ciddi hastalıklarla bu hastalığın herhangi bir ilişkisi yoktur. Hastaların bunu kabullenmesi bie stres faktörünü ortadan kaldırır. FİZKSEL AKTİVİTE: Hayatınızı düzene sokun. Düzenli fiziksel egzersiz programlarına başlanması yararlı olur.Stresin yarattığı gerginliği azaltır ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Fizksel egzersiz programına başlanmadan önce doktor ile konuşulmalıdır. Herkesin yaşına ve sağlığına uygun bir egzersiz programı yapması gerekir. Azar azar başlanarak egzersiz oranı giderek artırılır. DİYET: Bazı gıdalar ve gıdalarda bulunana katkı maddeleri bu hastalığa neden olbilir. Bu ürünler kişiden kişiye değişen oranlarda etkili olduklarından bazılarında şikayetleri artıran ve ishale neden olan maddeler diğerlerinde kabızlığa neden olabilir. Genelde herhangi bir gıda veya katkı maddesi şikayetleri başlatabilir. Hasta kendisine dokunana gıdayı her tükettiğinde şikayetleri başlayacaktır. Bu nedenle hastalıktan şiakyet edenler birkaç hafta gıda günlüğü tutarak hangi gıdaların etkiledeğinin bulunmasına yardımcı olabilirler. (Eğer gıdalarla ilgili olduğu düşündüğünüz bir rahatsızlığınız var ve bunu bulmak istiyor iseniz mutlaka bana ulaşın mail adresimden rahatça ulaşabilirsiniz bu konuda yardımcı olabilirim..) İnsanların bir kısmı süt ve süt ürünleri sindiremezler. Bunun nedeni sütü bağırsak içinde parçalayan enzimin olmamasıdır. Bu kişilerde irritabıl bağırsak sendromu benzeri bulgular ortaya çıkar Bu kişilerde süt ve süt ürünlerinden kaçınmak gerekir. Bazı hastalarda diyette lifli gıdaların arttırılması, belirtileri giderir. Örneğin psyllium tohumları ile lif oranı artırılarak dışkı miktarının lif oranı artırılmış olur. Böylece dışkının bağırsak içerisinde kolayca ilerlemesi sağlanır. Lif oranının artışı ishal olan hastalarda suyun fazlasını emer ve dışkının yumuşamasına neden olur. Fakat asıl şikayet kabızlık ise lifli gıdaların yanında diyette bol su eklenmesi sorunu çözer. Günlük 8-10 bardak su içilmesi önemlidir. (kafeiğnli içecekler ve alkollü ürünler buna dahil değildir.) Düzenli aralıklarla ve az miktarda yemek önemlidir. Acele ve hızlı yemek yenilmemelidir. Acele ve hızlı yeme alışkanlığı hava yutulmasına ve gıdaların yeterince sindirilmeden bağırsak içinde ilerlemesine neden olur. Her ikisi de şikayetleri artırır. Aşırı tüketilen yağlı, baharatlı, sosluürünler, yemek aralarında alınan karbohidratlı gıdalar ve sakız çiğnerken yutulan hava da irritabıl barsak sendromunun şikayetlerini artırabilir. STRES İLE YAŞAM: Hastanın yaşam şekli, stres derecesi, sorunları araştırılmalıdır. İş, aile ilişkileri, aşırı çalışma, uykusuzluk, maddi sorunlar, seyahat,..vs bulguları şiddetlendirebilir. Bulguların artması stresi artırır o da tekrar bulguların alevlenmesine neden olabilir. Buna ek olarak irritabıl bağırsak sendromu günlük olağan işleri aksatabilir., bu da yaşam kalitesini, bireyin verimini bözabilir. Her ikisi yine stresin artmasına neden olur. Düzenli egzersiz, diyet ve stres faktörlerinin giderilmeye çalışılması sorunları azaltabilir. Bazı kişilerde psikolojik danışmanlık, gevşeme egzersizleri, belirtilerin giderilmesinde yeterli olabilir. İLAÇ TEDAVİSİ: Şişkinlik, kramp tarzında karın ağrıları diyet önerileri ile düzelmezse, doktorunuz bunlara neden olan bağırsak kaslarındaki kontrolsüz aşırı kasılmayı düzenleyen ek ilaçlar verilebilir ( antispazmodik, antidepresan,anksiyolitik, ağrı kesiciler, ..vs ) Bağırsağın boşalmasını sağlayan laksatiflerin kullanılması sakıncalıdır. Bazı hastalar diyetten, bazı hastalar ilaçtan yarar görür. Doktorunuz zaman zaman ilaçlarınızı değiştirebilir. KAÇINILMASI GEREKEN GIDA MADDELERİ NELERDİR ? Bazen kafein, sütlü besinler yada alkol irritabıl bağırsak sendromunun belirtilerini arttırabilir. Fazla miktarlarda kafein ( kahve. Çay, çikolata, kolalı içecekler .. vs) ve alkollü ( bira, şarap, vs) içeceklerin tüketilmemesi gerekebilir. Doktorunuz, süt ürünlerini de (peynir, süt, vs) kısıtlayabilir. Bunun nedeni bazı insanların sütü parçalayan enzimin sindirim kanalında yeterli miktarda olmamasıdır. Bu bireyler süt ve ürünlerini tolere edemezler ve irritabıl bağırsak sendromuna benzer şikayetler ortaya çıkarabilir. Bazılarında süt süt ürünleri ishale neden olabilirken bazılarında kabızlığa neden olabilir. Bu arada unutulmaması gereken nokta süt ürünleri ile alınan minerallerin ( örn: kalsiyum ) başka şekilde tamamlanması gerektiğidir. Ayrıca sigaranın da ( nikotinin ) irritabıl bağırsak sendromunun belirtilerini arttırdığı unutulmamalıdır. Bu nedenle sigara içiliyorsa bırakılmalıdır. SEMPTOMLARIN RAHATLAMASI İÇİN NE KADAR SÜRE GEÇMELİDİR ? İrritabıl bağırsak sendromunun bulgularının düzelmesi çok yavaş olur. Bazen altı ay veya daha uzun sürebilir. Tedavide en önemli rolü sabır üstlenir.

2011-09-23 21:34:52


Comments

BARIŞ | 3 years 12 months ago
0
benim 1yıl 3 ay önce başladı ve hala devam ediyor tam geçen sene YGS sınavına 1 ay kala yaşadığım stresten sonra ortaya çıktı.Şu an üniversite 1.sınıfı bitirdim ama çok zorlandım,derste ishal den dolayı aşırı bir ses oluyordu midemin altındaki bağırsaklarımda bu engellemek için ne yapmalıyım bana yardımcı olursanız sevinirim


yüksel canımoğlu | 3 years 6 months ago
0
İyi günler DR. bey ,yazınızı okudum, ve gerçekten bunları yazmam gerektiğini düşündüm.Ne yazık ki günümüz DR.ları çok maddi düşündükli için sizin yazdıklarınız kadar açıklayıcı olamıyorlar .Çok açıklayıcı,bilgilendirici,fazla latin kelime kullanmadanyazmışsınız.teşekkürederim.Sanki ben size sorunumu anlatmışımda siz benim hastalığıma teşhis koymuşsunuz gibi hissettim. Tekrar teşekkür eder iyi günler dilerim.Sizin gibi DR VE ÖĞRETMENLER YETERLİ SAYIDA OLSAYDI BU ÜLKEDE HİÇ BİR ŞEYE İHTİYACAMİZ OLMAZDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM .................


Habib KARADAĞ | 3 years 5 months ago
0
Merhaba Hocam.
Yazınızı çok dikkatli okudum. Ancak benim rahatsızlığım bu anlattıklarınıza giriyormu karar veremedim.Şöyleki ben 20 gündür ishalim ve afedersiniz resmen su gibi sadece yemek yedikten bir süre sonra anlattığınız gibi karında şişlik ve sancı başlıyor boşaltınca hiç bir şeyim kalmıyor.. Yemek yemediğim takdirde bir sorun yok.. Bu rahatsızlığım anlattığınız hastalığa girermi? Yardımcı olursanız memnun olurum.. Bu arada yaşım 53
Teşekür ederim.


SİTE YÖNETİCİSİ | 3 years 5 months ago
0
3 haftayı geçen hertürlü ishal araştırma gerektirir şayet açıklayacak birdurum yok ise İBSde söz edilebilir habib bey öncelikli olarak bu sorunu yaratacak şeylerin araştırılması için mutlaka hekiminize başvurun Bursada iseniz istediğiniz zaman polikliniğime gelebilirsiniz


Naim Sabır | 3 years 3 months ago
0
hocam bende 2 gaftadan beri bi ishal olma durumu var ama aşırı deil günde 3 kere tuvalet ihtiyacımı görüyorum bu neden kaynaklanabilir hafif bide bağzen karın agrısı yapıyor


muhammet bozkurt | 3 years 3 months ago
0
mrb bendekı ıshal 4aydır devam edıyor ucakda yedıgım bır yemekle basadı 3ayı daha gecmedı
2sene oncede nuksetmısıtı arastırmaya gıtım verdıklerı ılacalar ıyı gelmedı bende buseferkını umursamadım stresten olur dıye
gunde ıkı kez sıddetlı agrıylabaslıyor


muhlis dalkılıç | 3 years 2 months ago
0
hocam üçkasık fıtığı ameliyetı geçirdim iki yüç yıl önce son amaliyattan sonra hem idrar hem büyük abdes sorunum başladıkolonskopi yapıldı spastite görünümü yazıyor ayrıca reflü ve gasrit var ilaçlar hiç işe yaramıyor karnım ve göysüm patlıyacak gibi ağrıyor yinede dışkılama hissi yok iki haftada bir magnezyum galgin alarak ancak karnımı boşaltıyorum ama tam olarak olmuyor tavsiyeniz nedir teşekkür ederim


SİTE YÖNETİCİS | 3 years 2 months ago
0
İBS ve Fonksiyonel dispepti hastalarında alram semptomu dediğimiz bulgular yanı kilo kaybı ateş iştahsizlık yoktur. Yaş 50 yşı üzerinde özellikle erkek bireylerde mutlaka kolonoskopi ve gastroskopi 1 kez yapılmalıdır. ishallerde özellikle 3 haftadan uzun sürerse kesinlikle araştırmak gerekli. basit bir kan tahlili ile problem çözülebildiği gibi operasyona gidensorunlşarda çıkabilir o yüzden mutlaka doktorunuza danışmalı ve tetkiklerinizi yaptırmalısınız Bursada iseniz bende yardımcı olurum sevgilerimle


isak tiryaki | 2 years 11 months ago
0
sekiz on ay oldu sihalim var.günde beş altı kez.hafif karın ağrısı midede guruldama var.doktara gitmmeme rağmen bir sonuc alamadım.mide düzenleyici ilaclar kullandım.dört adet penisilin vuruldum.kilo kaybım yok.acıklayıcı bir bilgi verirseniz sevinirim. tşk.ler


şaziye baskın | 2 years 10 months ago
0
Mrb hocam öncelikle böyle bir sayfa açtığınız için teşekkür ederim.Antibiyotik kulandıktan hemen sonra başlayan 45 gündür ishal şikayeti benimde var .Doktora gittim kan tahlillerim ve gaita temiz çıktı ilaç verildi kullandım ama hala kesilmedi ağrımda var ateşim ara ara oluyo halsizlik ve bulantı da var kıvamı biraz daha iyi ama tuvaletimi yaparken yanma hissi var ağrı eşiliğine günde dört kere ve fazla çıkıyorum kilo da kaybettim. ne yapmam lazım bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekürler.


ugur | 2 years 10 months ago
0
tam 1.5 yıl önce başımdan geçen çık stresli bir olay neticesinde(ölüm korkusu)bağırsak düzenim bozuldu.ara ara düzeliyor ama tekrar başlıyor.genellikle yumuşak kıvamda ve bazen su gibi ishal.bazen çok halsiz kalıyorum.kaslarım eklemlerim kopacak gibi ağrıyor.kolonoskopi oldum geçen yıl temiz çıktı.kan değerlerimde hep normal.doktor en son çare endoskopi yaptı.çölyak testi için biyopsi yaptı.haftaya onun sonucu gelecek.yapılan gaita tahlilerimin çoğunda candida diye bir mantar çıkıyor.ama doktorlar bunu kaale almıyorlar.artık bıktım.


oğuzhan | 2 years 10 months ago
0
hocam yaklaşık 6 aydır ishalim. 15 aydır düzenli çalışıyorum. işe gitmediğim günler hafif düzelmeler oluyo genelde 1 günlük izinler yaptığım için tam olarak gözlemleyemiyorum. Gün geliyo eve yetişmek için koşmak zorunda kalıyorum sert karın ağrısı ile geliyo ishal ve tam olarak tuvaletemi tamamlayamıyorum sanki 10 dk sonra bir daha olacakmış gibi oluyor. ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum.


SİTE YÖNETİCİSİ | 2 years 9 months ago
0
sevgili, ishak,şaziye hanım, uğur ve oğuzhan hepinize öncelikli olarak uzun zamandır hasta olduğum için sitem ile ilgilenemedim. Ancak hepinizin ortak bir özelliği var ishaliniz hepinizinde 3 haftadan uzun bu tür ishaller kesinlikle iyi bir araştırma yapılmalıdır. basit biyokimyasal testlerden hormonal tetkiklere büyük abdest tetkikleri ve endoskopi yapılmalı açıklayıcı bir neden yok ise o zaman adı IBS olmalıdır.


site yöneticisi | 2 years 9 months ago
0
Sevgili şaziye antbiyotik sonrası ishaller genelde barsak flora bozukluğu sonrası ve sıklıkla mantar enfeksiyonları nedeniyle gelişmekte ancak 45 gündür düzelme yok ise bir takım tetkikler ve nedenleri araştırılmasında fayda var


SİTE YÖNETİCİSİ | 2 years 9 months ago
0
Uğur bahsettiğin sorun mantar enfeksyonu nedeniyle flora bozulmasına bağlı genelde stress ve immün sistemin bozulmasına neden olacak hastalıklarda olur ve kesinlikle tedavi olman gerekir. sebep mantar enfeksiyonudur. Ancak immün sistemini zayıflatacak seker hastalığı gibi hastalıkların dışlanması gerekir


SİTE YÖNETİCİSİ | 2 years 9 months ago
0
Sevgili Oğuzhan bahsettiğin şey tenezm olarak tariflenir ve makadda mekanik bir tıkanmanın belirtisi olabilir. oyüzden mutlaka bir rektosigmoidoskopi yani endoskopi yapılması gereklidir.


SİNEM AKÇAM | 2 years 9 months ago
0
DR BEY HAYIRLI GÜNLER DİLERİM.ATANAMAMIŞ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİYİM. 2010 ŞUBATTA BİR 2011 ŞUBATTA BİR SEZARYEN İLE 2 ERKEK EVLAT SAHİBİ OLDUM. AYNI ZAMANDA ZORLU BİR EVLİLİK VE BOŞANMA SÜRECİNDEN GEÇTİM. PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENEBİLECEĞİM OLAYLAR YAŞADIM. 2012 ŞUBATINDA SAFRAKESEM ALINDI(33 ADET TAŞ YAPMIŞ) BN YILLARIR AĞRIDAN MUZDARİBİM VE GİTTİĞİM TÜM DR ARKADAŞLAR ÜLSER İLAÇLARIYLA BENİ TEDAVİ(!) ETTİLER BU ARADA SAFRA KESESİ NERDEYSE TIKANMA NOKTASINA GELMİŞ; SAĞOLSUN GASTROENTOLOGUM TEŞHİS ETTİ(EDİLMEYECEK GİBİ Mİ 33 ADET TAŞ)BİR ALLAHIN KULU ULTRASONOGRAFİ BİLE ÇEKMEZKEN SAĞOLSUN ONUN AKLINA GELDİ BASİT BİR ULTRASONOGRAFİYLE KESEMDEKİ TAŞLAR GÖRÜLDÜ OPERASYONLA ALINDI. AMELİYATTAN 6 AY SONRA-GEÇEN SENE EYLÜL AYINDA ANİDEN HİÇ BİR ŞİKAYETİM YOKKEN KARNIMDA ŞİDDETLİ SANCILARLA UYANDIM GİDEREK ARTAN SANCILAR SONUCU ACİLE GİTMEK ZORUNDA KALDIM APANDİSİT İHTİMALİ ELENDİ.(AĞRI SAĞ ALT KARINDAN SAĞ BACAĞIMA KUYRUKSOKUMUMA VE KABURGALARIMA KADAR YAYILIYORDU) BULANTI VE KUSMA DA VARDI ŞİDDETLİ AĞRIYA EŞLİK EDEN VE KABIZDIM. (4 GÜNDÜR DIŞKILAYAMIYORDUM) DR BİR İĞNE YAPTI NE İĞNESİ BİLMİYORUM AMA EVE GERİ DÖNDÜM YATTIM YAKLAŞIK 45 DK SONRA ŞİDDETLİ KASILMALAR VE SANCILAR EŞLİĞİNDE DIŞKLADIM YAĞ KESESİ GİBİ SARIMTRAK BİR KESE DÜŞTÜ. İĞRENÇ BİR KOKUYLA BERABER. ONDAN SONRA RAHATLADIM BİRAZ AĞRILARIM DA KADEMELİ BİR ŞEKİLDE GEÇTİ VE BİR SÜRE İYİYDİM BU OLAYDAN 3 AY KADAR SONRA ARALIK ORTALARINDA ANİDEN ŞİDDETLİ KARIN AĞRILARIYLA TEKRAR UYKUMDAN UYANDIM VE ŞİDDETLİ İSHAL OLDUM
HÇ BİR BESİNLE GEÇMEYEN ARALIKSIZ 3 HAFTA SÜREN BİR İSHAL DÖNEMİNDEN SONRA 1 HAFTA DIŞKILAYAMADIM. HEM İSHAL HEM DE KABIZ DÖNEMLERİMDE TAM BOŞALAMAMA HEMEN TEKRAR DIŞKILAYACAK GİBİ OLMA ŞİKAYETLERİ OLUYORDU. BİR DE NORMALDE İNSAN DIŞKILAYACAĞI ZAMAN KARIN ALT BÖLGESİ AĞRIRKEN(DAHA ÖNCE ÖYLE İDİ) BU SEFER KUYRUK SOKUMUM VE BELİMDE ŞİDDETLİ AĞRILARDAN ANLIYORDUM Kİ DIŞKILAMA İHTİYACIM VAR. BU DURUM UZUN BİR SÜRE DEVAM ETTİ ACİLE AĞRI VE İSHAL ŞİKAYETİYLE GİTTİĞMDE BİR İĞNE YAPIP YOLLUYORLARDI, AĞRI GEÇSE DE İSHAL İLAÇLARLA GEÇMEDİ. SIK SIK ALTIMA KAÇIRDIM. WC YETİŞEMEDİĞİM ŞİDDETLİ İSHAL DÖNEMLERİMDE 12 KİLO VERDİM.(DİYETSİZ) BU ARADA DAHİLİYEYE GİTTİM BAYGINLIK YORGUNLUK AŞIRI GECE TERLEMESİ KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ İLE. BANA İNSÜLİN DİRENCİ TEŞHİSİ KOYDU VE GLUKOFEN BAŞLATTI ÖNCE GÜNDE 2 KERE 500, ARDINDAN 1000MG . İNSÜLİN DÜZELİR GİBİ OLUNCA ŞİKAYETLERİM KESİLİR DİYE UMDUM. BELKİ ONA BAĞLIDIR DİYE AMA HÇ BİR DÜZELME OLMADI. DİYETE GİRDİM(1600 KALORİLİK) TATLIYI KESTİM ÇAY KAHVE AZALTTIM PROTEİN LİF AĞIRLIKLI GÜNDE AZ AMA SIK 6 ÖĞÜN YİYORUM VE İMKAN BULDUKÇA YÜRÜYORUM. 107 KG İDİM GLUKOFENE BAŞLADIĞIMDA ŞİMDİ 6 AY SONRA 95 KGYA İNDİM. DAHA DA İNMEK SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK HEDEFLİYORUM BOYUM 170CM. 39 YAŞINDAYIM. 25-37 YAŞ ARASINDA ARALIKLARLA PCOS TEDAVİSİ GÖRDÜM ALDIĞIM HORMON HAPLARINDAN SONRA 65 KG DAN 130 KG YA KADAR ÇIKTIM. TEDAVİ BİTTİĞİNDE DİYET VE YÜRÜYÜŞLE 130 DAN 80 E DÜŞTÜM. ANİDEN 107 YEÇIKINCA DAHİLİYEYE GİTMİŞTİM. ASTIM BRONŞİTİM VAR BUNUN DIŞINDA İÇ KULAKTA SEBEBİ BİLİNEMEYEN ANİ İŞİTME KAYBIM VAR SAĞ KULAKTA %70 SOLDA % 30 KAYIP MEVCUT AKUSTİK NÖROMA OLDUĞU SÖYLENDİYSE DE EMİN OLAMADILAR(O ZAMANIN İMKANLARI İLE) BN DE BİR DAHA DR GİTMEDİM. UMURSAMADIM DA DİYEBİLİRİZ. TIBBİ GEÇMİŞİM BUNDAN İBARET. SAFRA KESEMİ TEŞHİS EDEN GASTROENTOLOGUM BİR İLAÇLI KOLON GRAFİ HARİÇ HİÇBİR TETKİK YAPMAYIP İBS DEDİ VE BANA SAKİNLEŞTİRİCİ YAZDI(TRANKO BUSKAS VE DUSPATALİN) AMA BEN KULLANMADIM. ÖMRÜM BOYUNCA HİÇ PSİKİYATRİK SORUN YAŞAMADIM. ÖNCE DR UMA KIZDIM SONRA KENDİMİ SAKİNLEŞTİRMEYE KARAR VERDİM(İLAÇSIZ) BİR AYDIR ŞİKAYETLERİMDE HAFİFLEME VAR AMA İSHAL DEVAM EDİYOR. NE ÖNERİRSİNİZ BAĞIMLILIK YAPAN TRANKO BUSKAS I KULLANAYIM MI KENDİ KENDİME TELKİNLE Mİ DEVAM EDEYİM? GASTROENTOLOGUM BİR AY İLAÇLARI KULLAN GEL DÜZELMEZSEN KOLONOSKOPİ YAPACAĞIM DEMİŞTİ. İLAÇLARI KULLANMADIM GİTMELİ MİYİM? İLAÇLARI KULLANMALI MIYIM? TRANKO BUSKAS BAĞIMLILIK YAPIYOR KULLANMAM ŞART MI? SABRINIZ VE ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA.


Samet Tekin | 2 years 8 months ago
0
40 gündür ishalim.günde 2-3 kere karnım ağrıyor tuvalete gidince düzeliyor.tuvaletiniz geldiğindede ağrıyan ağrı gibi bazen olan varya o işte.nasıl kurtulcam ishalden


elif | 2 years 8 months ago
0
Mrb. Ben 1'5 ishalim griple basladi hala gecmedi. Gumde 4-5 kez godoyorum agrim fazla olmiyo sadece diskilarken kramp giriyp bazen beni fazla sikistirmiyo normal gibi geliyo ama tutamiyorum olmadan oncede bagirsaklarim zayifti ne yapmaliyim


mustafa topcu | 2 years 8 months ago
0
mehraba hocam yaklaşık benimde 7.8 aydır günde5 6 kez tuvalete çıkıyorum benimde aynı arkadaşlar gibi ihsalim var tahlillerim temiz çıkıyor fakat kolnoskopi çektirdim biyopsi yaptılar kıronik konspesifik ileitis,hafif şiddetli yazıyor ne anlama geliyor ne yapmalıyım ne önerirsiniz yardımcı olursanız çok memnun olurum teşekkür ederim saygılarımla


mehmeet gündogdu | 2 years 7 months ago
0
hocam merhaba ben yaklaşık 7 aydır bağırsak sendromu yaşıyorum sol alt tarafta ağrı (bazen geçen bazen devam eden)bağırsakta guruldama bazen ishal bazen yumuşak dışkılama bir dahiliye iki doçent gastroentoloğa gittim kan,renkli ultrason,karın tomografisi yaptırdım doktor irritabl bağırsak sendromu olabileceğini söyledi ben panik atak hastasıyım ve hayatım kabusa döndü.bu hastalık uzun süren bir hastalıkmı ve doktor bana SPASMOMEN VE METEOSPASMYL verdi çokta işe yaramadı beni aydınlatırmısınız .


yakup kara | 2 years 2 months ago
0
mrb hocam yaklaşık 10 aydır sıkıntılarım var kolonoskobi yaptırdım endeskobi yaptırdım gaita kan idrar hemegram hormon testi guatr testleri hiçbirşey yok yanlız özellikle karın sol alt bazen sağ taraftada oluyor gün içinde hem ishal hem kabızlık oluyor yemek den 10 dk sonra başlıyor öğle ki anüsten sürekli yellenme aşırı ağızdan gaz çıkarma rahatsız edici biçimde 5 gündür devam eden ishal ishalli liftli yiğeceklerle önlemeye çalışiorum karında şişkinlik hissi yemek yemezsemm hiçbirşey yok kullandığım ilaçlar maressa pskiyatr verdi gastroenteloji uzmanı ise debridant fort ve lansor ayrıyeten activex probiyotik yoğurt liftli yiğecekler ve tam buğday ekmeği diyetteyken süper ama süper bi iştahım var 23 yaşında 1.86 boyunda 70 kg bazen kendime dur diyemeyim aşırı yeğincede tetikliyor ne yapmam lazım yardımcı olun lütfenn...


mehmet çelik | 2 years 1 month ago
0
hocam geçenyıl babam akciğer kanseri başlangıcı tanısıyla ameliyat oldu. kontrollere gidiyor. 2 ay önce üşütme ve beraberinde ishale yakalandı. defalarca doktora gitti kan idrar gaida testi falan yaptırdı ama sonuç yok. ishali hala devam ediyor. Kanser hastalığı ile bir bağlantısı olabilirmi.


neslihan yalçınkaya | 2 years 6 hours ago
0
hocam annem yaklaşık 2buçuk senedir sürekli ishal dediğine göre ağrısı arada oluyor ve şiddetli ağrı yok dr gitmiyo napıcağımızı şaşırdık korkuyor kötü bişey çıkkkacak diye nolursunuz cvp verin uzun süren ishal kötü bir hastalık belirtisimidir?


mehmet keskin | 1 year 11 months ago
0
hocam merhaba.bende üç ay önce başlayan karın ağrısı ve ardından isal başlıyor.tuvalete çıkınca bir süre rahatlıyorum,sanki hiç birşeyim yok gibi.kardımın sağ bazen sol tarafında ağrı kramp oluşuyor ve aşağı kasıklarıma doğru ağrı oluyor.midede şişkinlik,gaz,geirme oluyor.tam bir dışkılama olmuyor.bağırsak boşalıyor ama parça parça gazla birlikte cıkıyor.doktora gittim ilaç verdi hiç bir faydası olmadı.ikibuçuk yıl önce kolonoskopi çektirdim,spastik kolon dendi ama o zamanlar karın ağrısı isal yoktu.ne yapacağımı şaşırdım.böyle yaşamaya çalışıyoruz ama nereye kadar.ben 50 yaşındayım.bir cevap lütfen..


şemsı | 1 year 9 months ago
0
mrb hocam beım ıkı ayı askın suren agrılı ıshal halım var artık dısarya yemek yemeye korkuyorum ne yapıcagımı bılemedım


niyazi sağlam | 1 year 9 months ago
0
Hocam aralık ayından beri 8 aydir ishalim. Kış günü soğuk algınlığı ndan Dr agittim.lincocin 600. Antibytk yazdi.o günden bir hafta sonra başladı hala devam ediyor. İdrar gaita kan endoskopi kolonoskopi yapildi çözüm yok.tekrar kolonoskpi istendi.nedir allah askina çözüm hocam artik korkmaya da basladim.


muzaffer yapar | 1 year 5 months ago
0
hıcbır sıkayetım yok aslında ıshal halı gıbıyım vede 20 gun cıvarı oldu gunde ıkı uc defa cıkıyorum tuvalete ama su gıbı deıl tam yalnız cokta cıvık gecmedı hala ılk defa oldu bende yeme ıcme hepsı normal bu arada


deniz kenar | 1 year 5 months ago
0
Dr bey yasim 27 1.5 aydir ishalim ozellikle sabahlari kahvaltidan sonra karin agrisi ile tvalete kosuyorum 10 kilo verdim kan tahlilleri gaita testleri normal cikiyor kullandigim ilaclar fayda etmedi diski mukuslu kanama yok gaz gegirme ve siskinlik oluyor yardimci olursaniz sevinirim kolonoskopi yaptirmama gerek var mi


abir gökcan | 1 year 3 months ago
0
Hocam bende 3aydir hafif karin ağrısı giuruldama vardıdoktora gittim bi suru kan tahlili yyaptı gayta yaptı gaz var dedi gönderdi. Geçmedi. Şimdide 4 gündür ishal var sizin söylemi olduğunuz hastalığın tarifleri uyuyor rahatsızlığın nedendir tesekkur ederim....


mdehmet ali duyan | 1 year 1 month ago
0
hocam bende karın agrısı yok ,öyle aman aman kosmaca vc ihtiyacimda olmuyo kanlı ishalde degil.saadece normal tuvalet ihtiycı duyuyorum gdyorum ama ishalim.hafif bir bgrsk hareketleri olusuyo cok az karın agrısi boyle sikayetlerim var günde iki yada 3 kez cikiyorum


mehmet ali | 1 year 1 month ago
0
yirmi gündür de böyleyim hocam bilgilendirirseniz sevinirim


mehmet ali duyan | 1 year 1 month ago
0
yaşım 38 hocam


mdehmet ali duyan | 1 year 1 month ago
0
istahım normal kilo kaybım yok ama sitres yapıyorum


bahattin akyüz | 11 months 10 hours ago
0
hocam slm 4ay önce grip oldum dr gitim antbiyotik aldım bir hafta sonra ishal olmaya başladım dr gittim endoskopi v ekan tahlilerini büyük abdest tahlili yaptırdım yalnızca mide düzenleyici kullanıyorum kılo kaybım var bazen tam ishal bazen normalden daha fazla cıvık ve çok gaz var ama hiç ağrılarım yok bana yardım ederseniz çok sevinirim gerekirse size tedaviye gelirim


murat güneş | 10 months 29 days ago
0
Merhabalar,

Farklı konularda o kadar çok makael okudumki nekadar nasıl neden yazılmış anlayacak hale geldim. Hocam okadar güzel anlatmış, ayrıntıya girmiş, kafaladaki soruları sorulmadan aktarmışki istanbuld aoturan biri olarak kalkıp Bursaya sırf bu güvenden dolayı gidebilirim. Yaklaşık 20 gundur anıden baslayan duzensız ıshal durumum var. Normladede gazım coktu. Lakın ıshal veya yarı ıshal bırden basladı. Lomotil kullanıp etkıyı kırdım lakın lomotılı bırakında tekrar basladı. Bu yüzden lomotılında malum etkılerın dolayı bıraktım. Anladımkı farklı bısey var.
En azondan yukarıdak İRRİTABIL surecine baya yakınım. Çocuklukdan berı makat bölgesınde kasınma olurdu gectı. Sonra abdest alan ıbadet yapan bırı olarak bana abdest özürü konuldu ve abdest yenılememe gerek kalmadı. yasım 33 ve bırden bu onbesgundur surec olusuverdı. Bunun ıcın muayenede ıstanbulda oldukı yaptırısam acaba bana hemen klonoskopımı yaparlar..farklı bıseymı?
hafıfı karın agrısı ve dışkııle rahatlama-duzensız ıshal-bazen gunde 3 kes cıkma-en az 2-ıstahsızlık-vs olustu. Bunlara ek olarak sahsi bı acıklamayapmak gerekırsek stresı yofgun yasayan bırıyım. Amma velakın bu 15 gundur ne degıstıde bu bu kadar arttı.

Ne sekılde yapalım sayınhocam?
Sız hafta sonu acıkmısnız malumunuz işten ızın alıp gelmek zor bıraz. Helekı yenıbaslayan bırı olarak.

Saygılarımla,
Murat GÜNEŞ
İSTANBUL
YAŞ 33


Cengiz Büyük | 10 months 22 days ago
0
Hemen hemen 1,5 yıldan beri sürekli olarak karın da şişme mide de yanma ağzıma acı su geğirme ve genelde sürekli ishal şikayetlerim var o kadar ilginç ki ishalim ama kabızım ıkınarak dışkı yapıyorum. Doktora gittim endoskobi ve kolonoskobi yapıldı kolon da birşey çıkmadı ama mide de,mide çepherinde 12 parmak bağısağı ve çıkışta iltihap olduğu tespit edildi ve bu iltihabı giderici olarak hiç bir ilaç verilmedi yıllardır LANSOR kullanıyordum doktorum bana LANSORU kullanmaya devam etmemi söyledi bu hastalığın çaresi yokmu yaşam kalitem baya düştü ve kötü anlamda etkilemeye başladı beni ne yesem ishalim. Sabah kabız öylen ishal akşam tekrar kabızım birisi bana yardımcı olsun


volkan gürel | 10 months 6 days ago
0
İyi günler doktor bey birbuçuk yıl önce eşime iltihabi barsak hastalığı teşhisi koydular iki ay öncesinden itibaren kanlı iltihablı isal dışkılamaya başladı hangi doktora gitsek herhangi kesin bir şey söylememekteler ve bizi devamlı baska doktorlara yönlendirmektedirler doktorumuzun verdiği ilaç salofalk 500 hap verdiler ve sabah akşam kullanmasını söylediler ama hiç bir etkisi görülmedi sağ karın bölgesinde belirli aralıklarla ağrılar oluyor çoğunlukla sinirlendiğinde yada sterese girdiğinde doktorların dediği bu hastalığın tedavisinin bulunmadığı ve ateşlenme ve durgunluklarının olacağı söyleniyor bu konuyla ilgili görüşlerinizi beklerim


ahmet öztürk | 9 months 26 days ago
0
sevgili dostlar 55 yaşında çalışmaya devam eden öğretmenim 25yıldır bu hastalıkla dostuz dostuz diyorum çünkü o beni ben onu tanıyorum bu süreçte 5kez kolonoskopı bir okadar da fılm çektirdim. sözü uzatmadan yazma sebebim, her yıl bir hafta deniz sabah akşam DENİZkesinlikle o yıl hasta olmayacaksınız KESİNLİKLE


şehnaz olgun | 8 months 16 days ago
0
Yaklaşık6 seneden beri bu hastalıkla ugraşıyorum bazen kapızlık oluyor 4 .5gün sürüyor bazende ishalgibi ama deyil karnım çok ağrıyor yüz yukarı uzanamıyorum karnıma elimle bile dokanamıyorum tuvaletimi yaparken karın ağrısı oluşuyor ishalmişim gibi ama deyilim tuvalette bir anda ateş basması titreme terleme vede baygınlık geçiriyorum bu yarım saat kasar oluyor tansıyonum düşüyor cinsel ilşki yaşayamıyorum kuyruk kısmım acıyor ne yapmam gerekli doktara gittigim zaman serum takıp gönderiyorlar ama bir işe yaramıyor


şehnaz olgun | 8 months 16 days ago
0
Yaklaşık6 seneden beri bu hastalıkla ugraşıyorum bazen kapızlık oluyor 4 .5gün sürüyor bazende ishalgibi ama deyil karnım çok ağrıyor yüz yukarı uzanamıyorum karnıma elimle bile dokanamıyorum tuvaletimi yaparken karın ağrısı oluşuyor ishalmişim gibi ama deyilim tuvalette bir anda ateş basması titreme terleme vede baygınlık geçiriyorum bu yarım saat kasar oluyor tansıyonum düşüyor cinsel ilşki yaşayamıyorum kuyruk kısmım acıyor ne yapmam gerekli doktara gittigim zaman serum takıp gönderiyorlar ama bir işe yaramıyor


Omer demir | 7 months 17 days ago
0
Yaklaşık 17 senedir cekiyorum bu hastaligi ben 16sene kabizdim simdi son 6 aydir isalim ben 17senedir bulamadim caresini buhataligin sebebi sitres oldugunu biliyom careside sitrese girmemek ilacinan doktorunan caresini aramayın


Ugur dönmez | 7 months 16 days ago
0
Hocam yeriniz nerede size nasil ulasabilirim.mailimi yazdim iyi çalışmalar


hatice yavuz | 7 months 5 days ago
0
Merhabalar. Ben de bu hastalıktan muzdaribim.. atlatmaya çalışıyorum.. benim tavsiyem kefir kefir kefir için. Stresten uzak durmaya çalışın kefir için ve de çok dua edin Allah tan umut kesilmez. kefir içtiğimden beri çok daha Iyiyim. Rabbim hepimize şifa versin..


Onur Efeli | 7 months 2 days ago
0
Merhabalar. Yaklasik bir haftadir bir ishal bir kabiz olarak ihtiyacimi goruyorum. Onun oncesinde midede yanma ve karnin alt bolgesinde dolasan bir agri vardi. Dr a gittim. Ultrason ve geita sonuclari temiz cikti. Sadece kan testinde Lipaz degeri 432 cikti. Dr ciddi bir sey olmadigini soyledi ve pantpas ile meteospasmyl verdi. Bagirsaklarim duzene girdi fakat gun icinde aniden gelen bayginlik hissi oluyor. Bu da kafami kurcaliyor. Acaba bu neden kaynakli olabilir, ne yapmaliyim?


ercan tokşen | 7 months 15 hours ago
0
Bir ay önce bir haftalık sehir degisiminde ishal oldum.suyun farklılığına verdim. Dönüşte kisa süreli geçti. Üç haftadır da devam eden karın guruldamalari kayısı kivaminda diskilama var.mide üşüklüğüne verdim ama gecmedi.herhangi bir iştahsızlık güç kaybı kanama gibi sikayetim yok.ilginize simdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.


kerim özdemir | 4 months 10 days ago
0
Mrb hocam bnm her yemktn snra yarm saat snra karnim agriyo tvlte gidym isal surkli bu sekl ne yapmaliym yardmci olyrmsnz


İbrahim | 4 months 4 days ago
0
Sevgili hocam benimde yaklaşık 7 8 aydır ishalim var doktora gittim bi sonuç elde edilemedi ama halen devam ediyor özellikle sabah gün içindede sık sık geliyor ama daha çok dışarı çıkarsam okula gittiğimde mesela evdeyken o kadar çok olmuyo ama yinede oluyor ve ben bunu engelliyemiyorum lütfen bana bi çözüm önerin


Seydi | 4 months 4 days ago
0
Hocam benimde aylardır ishalim var fakat karın Ağrı'sı yok doktora gittim hiç bişey çıkmadı ama okuldayken veya dışarı çıktığımda aniden bi tuvalet ihtiyacı bastırıyo ve tutamayacak gibi oluyorum ve bu şekilde aylardır devam ediyo baan bi çözüm bulun hocam ne yapmalıyım


Ahmet demir | 3 months 25 days ago
0
Merhaba doktor bey benim rahatsızlığın 7aydir var karnimin tam ortasi karnimin sol tarafi ve sol belim sol boslugum surekli yani gün içinde hep bir agri var.bıçak sallanır seklinde ve diskim cok civik pure seklinde.gunde iki uc defa diski cikartiyorum.doktora gittim ultreason tahliler temiz çıktı.gaita gizli kan temiz cikti.cok rahatsız oluyorum surekli bir kaygi var lütfen bana yardımcı olun..


ridvan | 3 months 12 days ago
0
Mrb hocam ben birden iki ay aşiri kilo aldim ve ondan sonra ihsal oldum 3 aydan fazladir üstumde geçmedi doktor ada gitim malesef olumlu bir sonuç almadim


ergün | 2 months 11 days ago
0
sn hocam ben son bir aydır ishaldim birkaçgündür kabızım. bahsettiğiniz irritabıl baırsak sendromu sanki bana uyuyor. hafif karın ağrısı, bağırsakta gaz hareketleri,bazan ishal bazan kabızlık.en önemlisi ağzımda sürekli şekerli bir tat var. ne yesem şekerli geliyo ve bu beni deli ediyo. bu rahatsızlıkta ağız tadında bu gibi bir durum olurmu? teşekkürler..


Ayşe Dağdeviren | 1 month 29 days ago
0
Hocam benim onüç senedir karnım ağrıyor doktora gidiyorum gerekli tetkikler yapılıyor gizli kan testi yapıldı ultrason tutuldu hiçbirşey çıkmıyor kolonoskopiye gerek duymadılar. Kanama olmadığı için ama karnım sürekli ağrıyor.ibs.denildi.sizce ne yapmalıyım.


Canan cakal | 4 days 4 hours ago
0
Benim yaklasik bir aydir isal sorunum var siskinlik karin agrisi kanama gunde 5kere neden kaynaklidir hocam..


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code:Sponsor LinksArchive

2013 (16)
 November (3)
 October (3)
 August (3)
 April (3)
 March (3)
 January (1)
2012 (3)
 December (3)
2011 (69)
 October (1)
 September (61)
 August (7)Search


SİVİ

İlk resimli sayfamız Direndim. Ne zaman ki benden bir listelenmiş hayat öyküsü istediler, ters döndüm. Ne saçma iştir o sivi dedikleri. Vermedim, direndim. Olmaz o zaman dediler. Siz bilirsiniz dedim. Kim bilir neler yitirdim, neler kazandım? Vermedim. Ne yazılır ki o mendebur evrağa? Kim yazar ki şunu yapamamış, şunu edememiş. Nedir yani? Sadece başarılar mı yazılmalıdır? Okulu bitirmek, şunu etmek, bunu geçmek başarı mıdır? Başarı konusu bambaşkadır hâlbuki? Neyse, uzatmayayım, bir gün direncim kırılmadı değil. İsveç kralı, ekselansları sivi istemişti benden bir seferinde, ben de şahsî postasına göndermiştim sivimi. Dedim ki bir takım takıntılarım var, ya sizin? Şimdi ise tam zamanıdır düşüncesindeyim, oturup bir sivi yazmanın. Buyurun, umuma hitaben, isteyen istediği yerde turşusunu kursun. Efendim, hepsi başarılarımdır, sonuçları da benimdir, beyan etmekteyim: Doktor oldum küçüktüm bir çok hayat kurtardım insanlara sorarsanız ben hiç kimseyim. Fırsat tanımadılar hoca değilim. Uçak kullandım, pilot değilim. Bilimsel makaleler yazdım, bilim adamı değilim. Gazetelere, dergilere köşe yazıları yazdım, gazeteci değilim. Doğayı, matematiği, fiziği öğrendim, kuram söyledim, filozof değilim. Doktora yaptım, iyi mi? Akademisyen değilim. Bütün bunları yıllara sığdırdım, bana sorarsanız, ihtiyar değilim. Durun bakın daha neler: Makineler yaptım, işlediler, mühendis değilim. Tekne seyirttim, kaptan değilim. İnşaat diktim, taşını bile kendim taşıdım, mimar değilim. Kamyon kullandım, nakliyeci değilim. Kurum yönettim, lider değilim. Müzik aleti çalarım üstünüze afiyet, müzisyen değilim. Heykeller yonttum, heykeltıraş değilim. Kitap yazdım, bilin bakalım: yazar değilim. Sualtında yüzlerce saat geçirdim, dalgıç değilim. Dizdiğim şiirlere ne demeli bilmem, ama belli ki şair hiç değilim. Ticaret yaptım, tüccar değilim. Okumadığım kitap kalmadı, entelektüel değilim. Oyunlar oynadım, tiyatrocu değilim. Eğitim verdim, bir dünya, öğretmen değilim. Dünyayı, yurdu gezdim karışla, kaşif değilim. Vaat ünledim ona buna, vallâhi siyasetçi değilim. Arkadaşlarım oldu, kimseye dost değilim. Bahçeler büyüttüm, bahçıvan değilim. Bir dünya, yazı kitap çevirdim, tercüman değilim. Yemin olsun, yangınlar söndürdüm, ormanda, kentte, itfaiyeci değilim. Sergi açtım, ressam da değilim. Radyoda programım vardı, spiker hiç değilim. Keyiflerim var şüphesiz, ama zevksizin tekiyim. Bitirmediğim okul kaldı mı bilmem, ne anlattılar, hiç bilemedim. Bunlar başarısızlık değil, tercihtir. Her sivinin iki yüzü vardır. Hep birinci yüzü yazarsınız. İkinci yüz saklanasıdır. İki çocuk babası dersiniz örneğin. Bakın söyleyeyim: Mükemmel bir eşim harika bir evliliğim ve çocuklarım oldu. Pırıl pırıl. Bu sefer denedim. Baba ve koca sanırım oldum. Sen insansın diyorlar. Haşa başka söyleyen olmadı, lâkin görüyorsunuz,iyi bir babalık dışında adam olmadım. Özgürlüğün bedeli budur azizim: Adam olamamak. Şimdi hanginizin cesareti var benimle çalışmaya?

0-224-2434314 NOLU TELEFONDAN RANDEVU ALIN.

0-224-2434314 DEN BANA ULAŞIN Hertürlü sorunuz ve danışmanlık için bana rahatça kişisel ulaşabilirsiniz. Forumların sonuna yorumlar kısmına kişisel yorumlarınızlarınızı veya her türlü sorularınızı yazabilirsiniz. Uzm.Dr. Mehmet Kürşad Keskin SAĞLIKLA KALIN....

.....

Ben seni yanlızlığımda sevdim, Sensizliğimde sesin unuttururdu yanlızlığımı, Yanlızlığım yüzünde kaybolurdu Ben aslında yanlızlığı hiç sevmedim, Yokluğuna hiç alışamadım bu garip yerlerde, Kokun burnumda sesin kulağımda yüzün gözümde, Ama yine yanlız sensiz kimsesiz bu yerlerde, Ben yanlızlığı seninle sevdim Ben yanlızlığı sensiz sizsiz hiç sevmedim Alışamadım yanlız buralara Ben yanlız seni sevdim...... ERZURUM 2010

BENİM HAKKIMDA

MEZUNİYET AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ DENEYİM; 2001-2004 İZMİR BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTANLIK, 2004-2009 ULUDAĞÜNİV. İÇ HASTALIKLARI ASİSTANLIK, 2009-2010 ERZURUM BÖLGE EĞİTİM ARAŞTIRMA KLİNİĞİ , 2010-2011 GEMLİK DEVLET HASTANESİ 2011DEN BUYANA ÖZEL MEDİCABİL HASTANESİNDE GÖREV YAPAKTAYIM

SİVİ

İlk resimli sayfamız Direndim. Ne zaman ki benden bir listelenmiş hayat öyküsü istediler, ters döndüm. Ne saçma iştir o sivi dedikleri. Vermedim, direndim. Olmaz o zaman dediler. Siz bilirsiniz dedim. Kim bilir neler yitirdim, neler kazandım? Vermedim. Ne yazılır ki o mendebur evrağa? Kim yazar ki şunu yapamamış, şunu edememiş. Nedir yani? Sadece başarılar mı yazılmalıdır? Okulu bitirmek, şunu etmek, bunu geçmek başarı mıdır? Başarı konusu bambaşkadır hâlbuki? Neyse, uzatmayayım, bir gün direncim kırılmadı değil. İsveç kralı, ekselansları sivi istemişti benden bir seferinde, ben de şahsî postasına göndermiştim sivimi. Dedim ki bir takım takıntılarım var, ya sizin? Şimdi ise tam zamanıdır düşüncesindeyim, oturup bir sivi yazmanın. Buyurun, umuma hitaben, isteyen istediği yerde turşusunu kursun. Efendim, hepsi başarılarımdır, sonuçları da benimdir, beyan etmekteyim: Doktor oldum küçüktüm bir çok hayat kurtardım insanlara sorarsanız ben hiç kimseyim. Fırsat tanımadılar hoca değilim. Uçak kullandım, pilot değilim. Bilimsel makaleler yazdım, bilim adamı değilim. Gazetelere, dergilere köşe yazıları yazdım, gazeteci değilim. Doğayı, matematiği, fiziği öğrendim, kuram söyledim, filozof değilim. Doktora yaptım, iyi mi? Akademisyen değilim. Bütün bunları yıllara sığdırdım, bana sorarsanız, ihtiyar değilim. Durun bakın daha neler: Makineler yaptım, işlediler, mühendis değilim. Tekne seyirttim, kaptan değilim. İnşaat diktim, taşını bile kendim taşıdım, mimar değilim. Kamyon kullandım, nakliyeci değilim. Kurum yönettim, lider değilim. Müzik aleti çalarım üstünüze afiyet, müzisyen değilim. Heykeller yonttum, heykeltıraş değilim. Kitap yazdım, bilin bakalım: yazar değilim. Sualtında yüzlerce saat geçirdim, dalgıç değilim. Dizdiğim şiirlere ne demeli bilmem, ama belli ki şair hiç değilim. Ticaret yaptım, tüccar değilim. Okumadığım kitap kalmadı, entelektüel değilim. Oyunlar oynadım, tiyatrocu değilim. Eğitim verdim, bir dünya, öğretmen değilim. Dünyayı, yurdu gezdim karışla, kaşif değilim. Vaat ünledim ona buna, vallâhi siyasetçi değilim. Arkadaşlarım oldu, kimseye dost değilim. Bahçeler büyüttüm, bahçıvan değilim. Bir dünya, yazı kitap çevirdim, tercüman değilim. Yemin olsun, yangınlar söndürdüm, ormanda, kentte, itfaiyeci değilim. Sergi açtım, ressam da değilim. Radyoda programım vardı, spiker hiç değilim. Keyiflerim var şüphesiz, ama zevksizin tekiyim. Bitirmediğim okul kaldı mı bilmem, ne anlattılar, hiç bilemedim. Bunlar başarısızlık değil, tercihtir. Her sivinin iki yüzü vardır. Hep birinci yüzü yazarsınız. İkinci yüz saklanasıdır. İki çocuk babası dersiniz örneğin. Bakın söyleyeyim: Mükemmel bir eşim harika bir evliliğim ve çocuklarım oldu. Pırıl pırıl. Bu sefer denedim. Baba ve koca sanırım oldum. Sen insansın diyorlar. Haşa başka söyleyen olmadı, lâkin görüyorsunuz,iyi bir babalık dışında adam olmadım. Özgürlüğün bedeli budur azizim: Adam olamamak. Şimdi hanginizin cesareti var benimle çalışmaya?

DUYURU PANOMUZ


KİŞİYE ÖZEL ZAYIFLAMA PROGRAMI VE KOÇLUK HİZMETİ BİREYSEL ZAYIFLAMA İÇİN GENETİK TEST VE SİZE ÖZGÜ DİYET VE SPOR PROGRAMI BİLGİ VE DANIŞMANLIK İÇİN : 0-224-2434314 UZM.DR. MEHMET KÜRŞAD KESKİN